Va rugam sa citiți cu atenție termenii si condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor si condițiilor de utilizare, implica acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia si reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

  1. DEFINITII SI TERMENI

Newart – este denumirea comerciala a S.C. New Art System S.R.L., persoana juridica de naționalitate romana, având sediul social in Brașov, Str. Parcul Mic, nr 14, Ap. 2,  având număr de ordine in Registrul Comerțului J8/975/2019, cod unic de înregistrare fiscala 40715837.

Site – domeniul www.newart.ro si subdomeniile acestuia.

Conținut
•   toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
•   conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•   orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•   informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
•   informații legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
•   date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Utilizator – orice persoana fizica/juridica înregistrata pe Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții Generale.

Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Newart (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Newart si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT.

Vânzător – Newart.

Produse si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri si Servicii de pe Site.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului.

Cont – secțiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii si care conține informații despre Client/Cumpărător si istoricul Cumpărătorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

 

Nickname/Username – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Campanie – acțiunea de a expune in scop comercial, un număr finit de Bunuri si/sau Servicii având un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Document – prezentele Termene si Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun si/sau Serviciu de către NewArt, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

  1. UTILIZAREA CONȚINUTULUI

Întreg CONȚINUTUL acestui SITE sunt proprietatea VÂNZĂTORULUI. UTILIZATORUL si/sau CLIENTUL sunt de acord sa folosească CONȚINUTUL cu buna credință doar pentru informare, sau in scop comercial pentru achiziția de PRODUSE si SERVICII.

3. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

VÂNZĂTORUL depune eforturi pentru actualizarea CONȚINUTULUI prezentat pe site si își rezerva dreptul de a modifica informațiile prezentate pe SITE inclusiv prezenții Termeni si condiții, fără a anunța UTILIZATORII sau CLIENTII.

In cadrul SITE-ului, VÂNZĂTORUL își rezerva dreptul sa ofere informații despre PRODUSE si SERVICII cu caracter informativ, care nu creează obligații contractuale.

VÂNZĂTORUL își rezerva dreptul de a nu accepta toate COMENZILE lansate de UTILIZATORI prin neconfirmarea acestora.

VÂNZĂTORUL are dreptul de a refuza o COMANDA lansata de un CLIENT cu care a existat sau exista un litigiu referitor la efectuarea unei plăti anterioare.

VÂNZĂTORUL are dreptul sa verifice si sa analizeze comenzile lansate de CLIENT pentru a lupta împotriva fraudei si in acest sens își rezerva dreptul de a cere clientului orice acte justificative considerate utile. Daca in urma verificării VÂNZĂTORUL are urme de îndoiala asupra caracterului fraudulos al comenzii in raport cu un terț, VÂNZĂTORUL are dreptul sa suspende sau sa anuleze COMANDA.

VÂNZĂTORUL își rezerva dreptul sa subcontracteze sau sa cesioneze către o terța parte, fără acordul CLIENTULUI, furnizarea anumitor servicii in scopul onorarii comenzii.

4. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI SI CLIENTULUI

UTILIZATORUL si CLIENTUL au obligația sa folosească SITE-ul cu buna credință si nu au dreptul de a descărca, modifica, copia sau reproduce parțial sau integral SITE-ul sau CONȚINUTUL fără acordul scris al VÂNZĂTORUL. Orice încălcare a acestei reguli reprezintă nerespectarea drepturilor de autor, de marca sau orice alt drept de proprietate intelectuala.

O data cu lansarea unei COMENZI, CLIENTUL garantează ca este proprietarul materialelor trimise spre tipărire, copiere, multiplicare, duplicare. Prin materiale se înțelege orice imagine, text, înregistrare audio sau video, program informatic, sigla, logo, slogan sau orice alte materiale ar putea face obiectul drepturilor de autor sau proprietate individuala. CLIENTUL garantează ca elementele furnizate pentru executarea COMENZII sunt in conformitate cu legile, statuturile și ordonanțele în vigoare și nu lezează drepturile oricărei persoane fizice sau juridice. VÂNZĂTORUL nu poate fi ținut răspunzător pentru materialele sau natura materialelor furnizate de CLIENT pentru executarea COMENZII, CLIENTUL poarta întreaga răspundere asupra materialelor furnizate.

La solicitarea VÂNZĂTORULULUI, CLIENTUL are obligația sa ateste dreptul de proprietate sau ca are împuternicire asupra materialelor furnizate pentru executarea COMENZII.

CLIENTUL are obligația sa furnizeze informațiile si detaliile necesare întocmirii documentelor comerciale (factura fiscala, contract, documente pentru livrare, etc) si atesta ca aceste informații sunt corecte. CLIENTUL poarta întreaga răspundere in legătura cu acuratețea informațiilor furnizate.

CLIENTUL are obligația sa facă recepția PRODUSELOR si SERVICIILOR comandate conform condițiilor agreate cu VÂNZĂTORUL in cadrul COMENZII.

CLIENTUL are obligația sa achite facturile emise de VÂNZĂTORUL conform CONTRACTULUI.

5. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează școmerciale.

Notificarea primita de către Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Contractul se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător in momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice si/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

6. LIMITAREA RASPUNDERII

Vânzătorul nu garantează funcționarea SITE-ului fără erori si nu poate fi ținut răspunzător pentru eventualele pierderi, pagube directe, indirecte sau accidentale pe care UTILIZATORII sau CLIENTII le pot suferi din cauza eventualelor erori sau informații eronate de pe SITE, acestea incluzând dar fără a se limita la descrierea, specificațiile si prețul PRODUSELOR si a SERVICIILOR.

Informațiile prezentate pe SITE (fotografii, descrierea produselor si a serviciilor, preturi) au caracter informativ, nu creează obligații contractuale si pot conține informații incomplete sau eronate însă Vânzătorul depune eforturi pentru a prezenta cele mai utile si relevante informații. Obligații contractuale creează doar SPECIFICAȚIILE si CONDITIILE COMERCIALE din cadrul unei COMENZI confirmata si acceptata de Vânzător.

Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (utilizator si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, in măsura permisa de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta in mod expres si fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii.

Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător daca materialele furnizate de CLIENT pentru executarea COMENZII încalcă anumite drepturi de autor sau drepturi de proprietate individuala. Prin materiale se înțelege orice imagine, text, înregistrare audio sau video, program informatic, sigla, logo, slogan sau orice alte materiale ar putea face obiectul drepturilor de autor sau proprietate individuala.

Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru neexecutarea totala sau parțială a unei COMENZI daca exista suspiciunea ca anumite elemente furnizate de CLIENT nu sunt in conformitate cu legile, statuturile si ordonanțele în vigoare și nu lezează drepturile oricărei persoane fizice sau juridice.

Vânzătorul nu poate fi ținut răspunzător pentru eventualele pagube sau întârzieri apărute pe parcursul livrării realizate prin intermediul unei firme de curierat.

Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor si Condițiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Condițiilor Site-ului.

Termenii si Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Newart, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării in Site. Acceptarea Termenilor si Condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea căsuței corespunzătoare din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plăti online.

 

7. POLITICA DE VANZARE ONLINE

Accesul in vederea efectuării unei Comenzi ii este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate Vânzătorul își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului / Cumpărătorului in vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Newart. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

In cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, Newart își rezerva dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

Vânzătorul  poate publica pe Site informații despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Newart are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.

În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuata de către Cumpărător, in urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese in următoarele cazuri:
-neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, in cazul plății online;
-invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Newart, in cazul plătii online;
-datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

-termenul de producție si livrare cerut de către Cumpărător nu poate fi respectat de către Vânzător;

-materialele necesare producției pentru comanda nu se regăsesc in stocul furnizorilor Vânzătorului.

In cazul in care Clientul/Cumpărătorul solicita retragerea din Contract sumele achitate vor fi returnate după cum urmează:

– pentru produse ce nu se personalizează, in 14 zile calendaristice de la primirea produsului, suma se integrează integral in urma returnării produsului de către Cumpărător in aceeași stare in care a fost primit: fără zgârieturi, urme de utilizare, cu toate ambalajele in care produsul a fost primit de către Cumpărător.

– pentru produse ce nu se personalizează, daca au trecut mai mult de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, acestea nu se pot returna si nu se returnează nicio suma Clientului/Cumpărătorului.

– pentru produse ce se personalizează, acestea nu se pot returna si nu se returnează nicio suma Clientului/Cumpărătorului.

– pentru servicii prestate, nu se returnează nicio suma Clientului/Cumpărătorului.

– pentru servicii neprestate, se returnează suma integral Clientului/Cumpărătorului.

Sumele ce trebuie returnate vor fi returnate după cum urmează:
-pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
-pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/ Card bancar-> prin virament bancar;

In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul si-a exprimat in mod expres intenția de reziliere a Contractului.

8. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, fără informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

9. ACHIZITIA DE PRODUSE SI SERVICII

Modalitățile prin care UTILIZATORUL poate lansa COMANDA sunt: telefonic, prin e-mail sau folosind formularele disponibile pe SITE.

Orice UTILIZATOR ce a lansat o COMANDA devine CLIENT.

UTILIZATORUL si CLIENTUL sunt de acord cu aceste modalități de comunicare prin care Vânzătorul își desfășoară activitățile comerciale.

COMANDA include:

– datele de identificare ale CLIENTULUI;

– CONDITIILE COMERCIALE ale Vânzătorului si, daca este cazul,  orice alte clauze specifice;

– observațiile CLIENTULUI, daca este cazul;

– Termeni si condiții.

Acceptarea si confirmarea COMENZII de către Vânzător presupune:

– CLIENTUL este de acord cu CONDITIILE COMERCIALE ale Vânzătorului;

– CLIENTUL este de acord cu SPECIFICAȚIILE PRODUSELOR si SERVICIILOR.

COMANDA este considerata acceptata de către Vânzător in momentul in care exista o confirmare telefonica sau prin e-mail din partea Vânzătorului către CLIENT, fără a fi necesara existenta unei confirmări de primire din partea CLIENTULUI. COMANDA confirmata de Vânzător are valoare de CONTRACT. COMANDA neconfirmata de Vânzător nu are valoare de CONTRACT.

COMANDA neconfirmata de Vânzător este considerata neacceptata si nu are valoare de CONTRACT.

10. POLITICA DE FACTURARE SI PLATI

Preturile PRODUSELOR si SERVICIILOR prezentate pe SITE sunt afișate in LEI si nu includ TVA (Taxa pe Valoare Adăugată) , atât in pagina fiecărui produs cat si in cos.

Preturile PRODUSELOR si SERVICIILOR prezentate pe SITE au caracter informativ si pot sa difere in funcție de materialele utilizate, opțiunile de finisare si complexitatea lucrării. Oferta ferma de preț este prezentata CLIENTULUI, după transmiterea COMENZII in cadrul CONDITIILOR COMERCIALE.

Modalitățile de plata acceptate de Vânzător sunt următoarele:

– plata in numerar la punctul de lucru al Vânzătorului;

– plata cu card bancar online;

– ramburs la livrare direct către firma de curierat;

– plata cu Ordin de Plata in contul curent al FURNIZORULUI in baza facturii proforma. COMENZILE astfel achitate sunt livrate după ce plata a fost confirmata;

– plata cu Ordin de Plata la termen in contul curent al Vânzătorului in baza unui contract individual negociat intre Vânzător si CLIENT.

Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Newart si nici nu vor fi stocate de către Newart sau de către procesatorul de plăti integrat in Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Vânzătorul poate modifica preturile afișate in cadrul SITE-ului fără o notificare prealabila si are dreptul sa desfășoare orice campanie promoționala publicând condițiile de desfășurare ale acesteia.

11. GARANTII SI POLITICA DE RETURNARE

Conform art. 10 din Ord. 130/2000, nu se pot returna produse executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate.

Pentru evitarea neplăcerilor cauzate de imposibilitatea returnării anumitor produse, înainte de executarea COMENZII, Vânzătorul va prezenta CLIENTULUI, la solicitarea acestuia, o simulare in format electronic sau chiar o mostra fizica din produsul comandat.

Simularea in format electronic si/sau realizarea unei mostre fizice sunt posibile doar in cazul anumitor PRODUSE si SERVICII, acest lucru fiind stabilit de către părți înainte ca Vânzătorul sa accepte si sa confirme COMANDA.

Diferența de nuanță este considerata defect de execuție doar in cazul in care CLIENTUL furnizează mostra fizica de culoare înainte ca Vânzătorul sa înceapă execuția COMENZII.

Costul transportului de retur este suportat de către client.

12. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
-furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
-furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
-furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
-furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
-furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
-furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
-contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

13. LIVRARE

Livrarea poate fi efectuata:

– de Vânzător prin mijloace proprii;

– prin intermediul unei firme de curierat;

– CLIENTUL poate ridica comanda de la punctul de lucru al Vânzătorului.

Detaliile livrării (costul, numele persoanei delegate de CLIENT pentru recepție marfa, adresa de livrare precum, termen livrare si orice alte detalii specifice) si modalitatea de livrarea este agreata de părți înainte ca Vânzătorul sa accepte si sa confirme COMANDA.

In cazul livrărilor prin intermediul unei firme de curierat agentul de livrare va permite CLIENTULUI deschiderea coletului decât după ce acesta semnează pentru recepție.

In cazul in care CLIENTUL a ales modalitatea de plata ramburs la livrare, agentul de livrare va permite CLIENTULUI deschiderea coletului doar după ce  acesta semnează pentru recepție si achita contravaloarea PRODUSELOR.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul României.

 

14. TRANSFERUL PROPRIETATII

Transferul proprietății asupra PRODUSELOR si SERVICIILOR are loc in momentul in care CLIENTUL realizează plata respectând condițiile agreate de părți înainte ca Vânzătorul sa accepte si sa confirme COMANDA.

15. CONFIDENTIALITATE SI PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Vânzătorul prelucrează date cu caracter personal prin culegerea acelor date necesare pentru întocmirea si executarea contractului. Datele astfel obținute urmează sa fie stocate in baza de date, luându-se masuri de protecție împotriva eventualelor distrugeri accidentale sau ilegale.

Vânzătorul se obligă să nu folosească datele personale decât în conformitate cu legislația in vigoare si cu acordul părților vizate. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților in drept sa verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități in drept sa efectueze orice verificări justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

In vederea livrării produselor, date cu caracter personal pot fi comunicate firmei de curierat.

Datele cu caracter personal pe care UTILIZATORII si CLIENTII le furnizează sunt folosite de Vânzător pentru confirmarea comenzilor, întocmirea facturilor, a contractelor sau a documentelor necesare pentru livrarea produselor precum si pentru anunțarea promoțiilor si ofertelor.

UTILIZATORII si CLIENTII își manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru:

– primirea prin email buletine informative din partea Vânzătorului sau a partenerilor săi cu privire la ultimele noutăți apărute pe SITE;

– prelucrarea acestor date si informații personale de către Vânzător in vederea efectuării de studii de piața sau transmiterii de materiale promoționale.

UTILIZATORII si CLIENTII au opțiunea de dezabonare si încetare de primire a acestor buletine informative din partea Vânzătorului sau a partenerilor săi.

In conformitate cu prevederile legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactați prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Vânzătorul colectează informații si le prelucrează in date statistice despre ce pagini accesează UTILIZATORUL sau CLIENTUL in interiorul SITE-ului, inclusiv adresa IP de la care SITE-ul este vizitat. Vânzătorul poate folosi in cadrul SITE-ului cookie-uri. Un cookie este un fișier pe care serverele Vânzătorul sau ale partenerilor sai il trimit computerului dumneavoastră si pe care computerul dumneavoastră il trimite inapoi de fiecare data când accesați o pagina pe SITE-ul nostru.

Cookie-urile sunt folosite in următoarele scopuri:

Pentru a îmbunătăți securitatea accesului

Pentru a îmbunătăți uzabilitatea si a va furniza un serviciu cat mai bun

Pentru statistici si reclame personalizate

Majoritatea browserelor de internet accepta automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteti solicita browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, sa oprească acceptarea de cookie-uri si sa va avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați. Daca decideți sa nu ne acceptați cookie-urile, veți putea totuși sa accesați secțiuni ale SITE-ului nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații si caracteristici de pe SITE-ul nostru, concepute pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe SITE-ul nostru.

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda Cumpărătorul declara si accepta necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Newart, si își da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către Newart, afiliații si colaboratorii acestora pentru desfășurarea si/sau derularea de către Newart, afiliații si colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistica, de urmărire si monitorizare a vânzărilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul își da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de către Newart atât afiliaților săi precum si altei/altor entități din tara sau străinătate.

16. LITIGII

Prin folosirea SITE-ului UTILIZATORUL si / sau CLIENTUL își da acordul acestor Termeni si condiții. Orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre UTILIZATOR / CLIENT si/sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, disputa va fi soluționat in instanță, in conformitate cu legile romane in vigoare.

17. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Exceptând cazurile in care nu au prevăzut in mod expres altfel, nici una din părțile unui CONTRACT încheiat, care este încă in derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzata de un eveniment de forța majora.
Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștința celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai in cazul in care evenimentul o împiedică sa o duca la bun sfârșit.
Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invoca evenimentul de forța majora trebuie sa facă dovada imposibilității executării obligațiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului, numai in cazul in care evenimentul o împiedica sa o duca la bun sfârșit.

18. DISPOZITII FINALE

Vânzătorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe SITE din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

Vânzătorul își rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației in vigoare.

Leave a comment